Noi, , legitimat cu CI seria , nr ,
  eliberat la data de , avand numarul de telefon
  si
  , legitimata cu CI seria , nr ,
  eliberat la data de ,
  in calitate de parinti ai minorului , nascut la data de
  in localitatea , utilizator al Platformei TikTok cu numele ,

  prin prezenta ne exprimam liber si irevocabil consimtamantul în vederea participarii copilului nostru minor la Concursul
  “Esti super OK fara sa bei! Adolescenta fara alcool” organizat Asociatia Spirits România, înregistrata ca persoana
  juridica fara scop lucrativ si nonprofit, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etajul 3, biroul
  321, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, denumita in continuare “Organizator” al carui Regulament l-am luat la
  cunostinta si l-am inteles.

  În acest sens, declaram pe proprie raspundere, ca suntem de acord ca Asociatia Spirits România, (reprezentantii si/sau
  succesorii sai legali precum si partenerii sai contractuali care actioneaza cu permisiunea sa, sa foloseasca creatia
  copilul nostru minor inscrisa in concurs, sa prelucreze urmatoarele date cu caracter personal ale copilului nostru
  minor: nume utilizat pentru contul de TikTok, numele si prenumele, adresa de email si nr. de telefon
  pentru a
  indeplini conditiile participarii la concus si castigarii premiului.

  Declaram pe proprie raspundere ca:
  • Purtam întreaga raspundere pentru toate actiunile copilului nostru minor care participa la Concurs;
  • Am luat la cunostina Regulamentul Concursului si ne obligam sa îl respectam si sa asiguram respectarea
  acestuia inclusiv de catre copilul minor participant la Concurs.
  • Suntem de acord cu prelucrarea datelor personale si contactarea pe e-mail în vederea intrarii în posesie a
  premiului castigat.

  Declaram ca nu suntem decazuti din drepturile parintesti si ca renunam la orice revendicare de plata, atat sub forma
  de remuneratie cat si ca daune, legata de utilizarea artistica sau comerciala corespunzatoare a acestor imagini, cu
  exceptia cazurilor în care s-a dovedit, în baza unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile, ca reproducerea a
  fost facuta cu intentii rele sau imaginea copilului nostru minor a fost reprodussa si publicata doar cu scopul de a discredita
  onoarea si reputatia copilului nostru minor si de a-l supune unei situatii scandaloase, ridicole, rusinoase si nedemne.

  Nume, Prenume (mama): Nume, Prenume (tata):
  Semnatura mama:________________ Semnatura tata:______________________
  Data: